Kjøb av hytte eller leilighet


 

Med mange års erfaring omkring hyttekjøp, salg m.m. har vi opparbeidet oss den viten som skal til for å rådgi både Danskere og Nordmenn i kjøp av hytter og leiligheter. Vi betrakter oss ikke som meglere, men mere som rådgivere, da vår viten også ligger på utleie, drift og investering.

 

Vi har i Norsk Hytte Udvikling ikke så mange hytter og leiligheter for salg, da vi ønsker å beholde så mange enheter som vi kan, med hensyn til utleie. Istedet har vi et samarbeide

med Terra Meglingen i Lillehammer. Terra Meglingen sender oss mange ganger prospekt på hytter selv om det ikke er åpnet for salg på nettet eller i annonse. Så send oss en mail hvis

du ønsker å komme på "ventelisten" for hytte i Hafjell eller Kvitfjell. Se vår mail-adresse under kontakt.

Hvis du går med planer om kjøp av hytte eller leilighet, kontakt oss så du får vite hvilke

papirer som skal være på plass for å kunne kjøpe i Norge.

 

 

Klikk inn på undermenyene og se de hytter og leiligheter som er til salgs på nåværende tidspunkt.

Se også www.norskhytteudvikling.dk

  

 

  

 

Se storhytter

Se eksklusive hytter